UWAGA KANDYDACI DO XXXI LO!

 

Wszystkie osoby, które zostały w systemie elektronicznej rekrutacji wypisane jako niezakwalifikowane mogą się zgłaszać do naszej szkoły w rekrutacji bieżącej lub uzupełniającej.

Szkoła w dalszym ciągu rekrutuje do klasy pierwszej XXXI LO, na otwarcie której mamy zgodę.

Obecna sytuacja jest dezinformacją na skutek działania systemu elektronicznej rekrutacji, który przy mniejszej niż zaplanowana liczbie kandydatów na pierwszym wyborze wyzerował ofertę bezpodstawnie.

Rekrutacja bieżąca i uzupełniająca jest i będzie dalej prowadzona zgodnie z przyznanym szkole limitem przyjęć.

Dokumenty składać można w godzinach pracy sekretariatu.