Rekrutacja

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa

Uchwała Rady Miasta Krakowa oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

Uchwała RMK w sprawie kryteriów naboru

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum.

Termin składania wniosków o przyjęcie do naszego gimnazjum upływa 10.06.2016 (piątek) o godz.12:00.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły. Zapraszamy również w sobotę 04.06.2016 w godz. od 9:00 do 13:00.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.

Proponowane klasy:

Ogólnodostępna – 1A humanistyczna

  • Liczba miejsc do rekrutacji: 30
  • Typ grupy rekrutacyjnej: Ogólnodostępna
  • Symbol oddziału : 1A humanistyczna
  • Liczba oddziałów : 1
  • Proponowane języki obce kontynuowane : język angielski
  • Proponowane języki obce dla początkujących : język niemiecki, język hiszpański
  • Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej : Klasa humanistyczna:
    – zwiększona ilość godzin przedmiotów humanistycznych
    – ciekawy program zajęć artystycznych, w tym zajęcia plastyczne, fotograficzne i filmowe, realizowane poprzez innowacje pedagogiczne
    – współpraca z instytucjami kultury na terenie Krakowa, w tym zajęcia w muzeach i teatrach
    – zajęcia dziennikarskie, teatr szkolny i międzyklasowy zespół wokalny.

 

 

Ogólnodostępna – 1B ogólna z poszerzonym programem przedmiotów egzaminacyjnych

  • Liczba miejsc do rekrutacji: 30
  • Typ grupy rekrutacyjnej: Ogólnodostępna
  • Symbol oddziału : 1B ogólna z poszerzonym programem przedmiotów egzaminacyjnych
  • Liczba oddziałów : 1
  • Proponowane języki obce kontynuowane : język angielski
  • Proponowane języki obce dla początkujących : język niemiecki, język hiszpański
  • Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej : Propozycje dla tej klasy to:
    – zwiększona ilość godzin przedmiotów egzaminacyjnych, w tym matematyki
    – ciekawy program zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkole i poza placówką – m.in. udział w zajęciach prowadzonych przez studentów AGH
    – program nauczania informatyki dostosowany do wymagań egzaminu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

 

 

Terapeutyczna – 1C

  • Liczba miejsc do rekrutacji: 15
  • Typ grupy rekrutacyjnej: Terapeutyczna
  • Symbol oddziału : 1C
  • Liczba oddziałów : 1
  • Proponowane języki obce kontynuowane : język angielski
  • Proponowane języki obce dla początkujących : język niemiecki, język hiszpański
  • Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej : Klasa terapeutyczna:
    – dla uczniów z dysleksją i innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów przewlekle chorych
    – liczebność klasy od 10 do 15 uczniów
    – dostosowane formy nauczania
    – rozwijające i zindywidualizowane zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne
    – dodatkowa liczba godzin przedmiotów egzaminacyjnych
    – opieka pedagogiczna i psychologiczna we współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznych.
    Przyjęcie do klasy na podstawie podania rodziców i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego.

 

 

 

Ogólnodostępna – 1D z programem sportowym

  • Liczba miejsc do rekrutacji: 30
  • Typ grupy rekrutacyjnej: Ogólnodostępna
  • Symbol oddziału : 1D z programem sportowym
  • Liczba oddziałów : 1
  • Proponowane języki obce kontynuowane : język angielski
  • Proponowane języki obce dla początkujących : język niemiecki, język hiszpański
  • Oddział z programem autorskim
  • Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej : Propozycje dla tej klasy to:
    – 5 godzin WF w tygodniu realizowanych przy użyciu innowacji pedagogicznej przez nauczycieli trenerów
    – optymalne warunki do łączenia zajęć sportowych z nauką
    – współpraca z KS Prądniczanka
    – realizacja części zajęć na obiektach KS Prądniczanka
    – w rekrutacji pierwszeństwo dla uczniów trenujących w KS Prądniczanka lub innych klubach III Dzielnicy