Rekrutacja

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa

Uchwała Rady Miasta Krakowa oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

Uchwała RMK w sprawie kryteriów naboru

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum.

Termin składania wniosków o przyjęcie do naszego gimnazjum upływa 10.06.2016 (piątek) o godz.12:00.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły. Zapraszamy również w sobotę 04.06.2016 w godz. od 9:00 do 13:00.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.

Proponowane klasy:

Ogólnodostępna – 1A humanistyczna

 • Liczba miejsc do rekrutacji: 30
 • Typ grupy rekrutacyjnej: Ogólnodostępna
 • Symbol oddziału : 1A humanistyczna
 • Liczba oddziałów : 1
 • Proponowane języki obce kontynuowane : język angielski
 • Proponowane języki obce dla początkujących : język niemiecki, język hiszpański
 • Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej : Klasa humanistyczna:
  – zwiększona ilość godzin przedmiotów humanistycznych
  – ciekawy program zajęć artystycznych, w tym zajęcia plastyczne, fotograficzne i filmowe, realizowane poprzez innowacje pedagogiczne
  – współpraca z instytucjami kultury na terenie Krakowa, w tym zajęcia w muzeach i teatrach
  – zajęcia dziennikarskie, teatr szkolny i międzyklasowy zespół wokalny.

 

 

Ogólnodostępna – 1B ogólna z poszerzonym programem przedmiotów egzaminacyjnych

 • Liczba miejsc do rekrutacji: 30
 • Typ grupy rekrutacyjnej: Ogólnodostępna
 • Symbol oddziału : 1B ogólna z poszerzonym programem przedmiotów egzaminacyjnych
 • Liczba oddziałów : 1
 • Proponowane języki obce kontynuowane : język angielski
 • Proponowane języki obce dla początkujących : język niemiecki, język hiszpański
 • Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej : Propozycje dla tej klasy to:
  – zwiększona ilość godzin przedmiotów egzaminacyjnych, w tym matematyki
  – ciekawy program zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkole i poza placówką – m.in. udział w zajęciach prowadzonych przez studentów AGH
  – program nauczania informatyki dostosowany do wymagań egzaminu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

 

 

Terapeutyczna – 1C

 • Liczba miejsc do rekrutacji: 15
 • Typ grupy rekrutacyjnej: Terapeutyczna
 • Symbol oddziału : 1C
 • Liczba oddziałów : 1
 • Proponowane języki obce kontynuowane : język angielski
 • Proponowane języki obce dla początkujących : język niemiecki, język hiszpański
 • Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej : Klasa terapeutyczna:
  – dla uczniów z dysleksją i innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów przewlekle chorych
  – liczebność klasy od 10 do 15 uczniów
  – dostosowane formy nauczania
  – rozwijające i zindywidualizowane zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne
  – dodatkowa liczba godzin przedmiotów egzaminacyjnych
  – opieka pedagogiczna i psychologiczna we współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznych.
  Przyjęcie do klasy na podstawie podania rodziców i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego.

 

 

 

Ogólnodostępna – 1D z programem sportowym

 • Liczba miejsc do rekrutacji: 30
 • Typ grupy rekrutacyjnej: Ogólnodostępna
 • Symbol oddziału : 1D z programem sportowym
 • Liczba oddziałów : 1
 • Proponowane języki obce kontynuowane : język angielski
 • Proponowane języki obce dla początkujących : język niemiecki, język hiszpański
 • Oddział z programem autorskim
 • Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej : Propozycje dla tej klasy to:
  – 5 godzin WF w tygodniu realizowanych przy użyciu innowacji pedagogicznej przez nauczycieli trenerów
  – optymalne warunki do łączenia zajęć sportowych z nauką
  – współpraca z KS Prądniczanka
  – realizacja części zajęć na obiektach KS Prądniczanka
  – w rekrutacji pierwszeństwo dla uczniów trenujących w KS Prądniczanka lub innych klubach III Dzielnicy