Oferta XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. R. Ingardena

 

 

 

lo31_ulotka_20170320_awers (6)lo31_ulotka_20170320_rewers

XXXI Liceum Ogólnokształcące im. R. Ingardena

REAKTYWACJA SZKOŁY PRZY UL. KAZIMIERZA ODNOWICIELA 2.

Przedstawiamy propozycje klas dla szerokiego grona uczniów, którzy potrzebują wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy realizacji swoich pasji i planów
w zakresie dalszego kształcenia.

Również są to propozycje dla niezdecydowanych, którym pomożemy odkryć talenty, uzdolnienia i predyspozycje do dalszego kształcenia oraz wesprzemy przy pokonywaniu trudności w osiąganiu sukcesów edukacyjnych.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

Klasa 1A – klasa dla czynnych sportowców i pasjonatów sportu.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia.

Zajęcia uzupełniające i dodatkowe: podstawy anatomii i fizjologii, podstawy fizjoterapii i dietetyki, jak też podstawy psychologii sportu realizowane we współpracy z uczelniami
i szkołami policealnymi kształcącymi w zawodach dotyczących zdrowia.

Nauka w tej klasie to dobry sposób zdobycia wiedzy ogólnej i specjalistycznej przez przyszłych trenerów i trenerek, w tym personalnych, fizjoterapeutów i fizjoterapeutek, dietetyczek i dietetyków, ratowników medycznych i innych osób, planujących dalsze kształcenie w zawodach medycznych lub związanych ze sportem.

Obowiązkowe lekcje wf realizowane w rozszerzonym wymiarze z dostosowanym indywidualnie do potrzeb ucznia – zawodnika planem treningowym, opracowanym
we współpracy  z trenerami klubowymi. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli – trenerów
na obiektach sportowych szkoły lub obiektach KS „Prądniczanka”.

Stała współpraca z AWF to gwarancja sprawdzonych merytorycznie działań sportowych.

 

Klasa 1Bklasa humanistyczna z szerokim programem wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające: m.in. zajęcia dziennikarskie i zajęcia z kulturoznawstwa
w ramach zajęć artystycznych, prowadzone przez profesjonalistów.

To propozycja dla zainteresowanych kształceniem w kierunkach humanistycznych, pracą dziennikarza, scenarzysty, filmowca, a także pracą krytyka filmowego lub teatralnego, a także dalszym kształceniem językowym. To propozycja również dla uczniów niezdecydowanych
co do wyboru dalszej drogi kształcenia – proponowane przedmioty rozszerzone dają szansę wyboru bardzo wielu kierunków studiów.

To również propozycja dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu
na ich sytuację zdrowotną  tj. chorych przewlekle czy z ograniczeniami ruchowymi.

W ramach zajęć dodatkowych, realizowane we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ukierunkowane zajęcia dla tych uczniów wymagających wsparcia.

 

Klasa 1Cklasa matematyczno-techniczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski.

Planowane zajęcia uzupełniające: przyroda z ukierunkowaniem na wątki naukowo-technologiczne, w tym zastosowań informatyki, a dla planujących studia na architekturze
kurs rysunku w ramach zajęć artystycznych.

Klasa dla tych, co chcą podjąć studia na uczelniach technicznych, a którym proponujemy szeroki program wsparcia w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień technicznych w ramach dodatkowych zajęć realizowanych we współpracy z uczelniami m.in. z AGH.

Proponujemy również zajęcia dodatkowe z informatyki w zakresie przygotowania
do egzaminów ECDL, a także zajęcia z rysunku technicznego również z wykorzystaniem technologii informatycznych.

 

Dla wszystkich uczniów oferujemy

 1. Język angielski w zakresie rozszerzonym realizowany we wszystkich klasach
  w grupach międzyoddziałowych w podziale wg poziomów zaawansowania.
 2. Szeroka oferta nauki drugiego języka obcego – do wyboru język francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski jako kontynuacja lub od podstaw. Przewidywane również zajęcia wyrównawcze z języków obcych.
 3. Solidne przygotowanie do matury w ramach dodatkowych zajęć z nauczycielami–egzaminatorami.
 4. Program szerokiego uczestnictwa w kulturze i rozwijanie artystycznych form aktywności na terenie szkoły – m.in. w ramach szkolnego teatru, zespołu wokalnego czy zajęć plastycznych.
 5. Program doradztwa zawodowego realizowany od pierwszej klasy.
 6. Zindywidualizowaną opiekę psychologiczno-pedagogiczną.
 7. Opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej.
 8. Bardzo dobrą bazę dydaktyczną – sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe.
 9. Bibliotekę z dużym księgozbiorem.
 10. Bardzo dobrą bazę sportową.
 11. Możliwość korzystania z posiłków w szkolnym bufecie.
 12. Bardzo dobry dojazd komunikacją miejską z każdego zakątka Krakowa i z okolic.

 

Dni otwarte w 31 LO

 

21 kwietnia piątek  od 16.00-19.00

22 kwietnia sobota od 10.00-13.00

27 kwietnia czwartek od 17.00-19.00