Podręczniki

 

Szkolny Zestaw Podręczników

Gimnazjum Nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017

Uczniowie klas pierwszych i drugich otrzymają podręczniki w szkole.

 

Podręczniki do pierwszej klasy gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. J. polski „Myśli i słowa 1” Nowak E., Gaweł J. WSiP 738/1/2015
2. Historia „Śladami przeszłości 1” pod red. St. Roszaka Nowa Era 60/1/2011/z1
3. Matematyka „Matematyka1” pod red. M. Dobrowolskiej GWO 168/1/2015/z1
4. Fizyka „Świat fizyki 1” pod red. B. Sagnowskiej WSiP 11/1/2009/2015
5. Chemia „Ciekawa chemia 1” Gulińska H., Smolińska J. WSiP 40/1/2015/z1
6. Biologia „Bliżej biologii” część 1 Pyłka-Gutowska E., Jastrzebska E. WSiP 74/1/2015/z1
7. Geografia „Planeta Nowa 1”

(podręcznik + ćwiczenia)

Malarz R.

 

Nowa Era 7/1/2009/2015
8. J. angielski „Live Beat 1”

(podręcznik + ćwiczenia)

Freebairn I., Bygrave J. i in. Pearson 731/1/2015
9. J. hiszpański „Gente Joven 1”

(podręcznik +ćwiczenia)

Encina Alonso Arija, Matilde Martinez Salles, Neus Sans Baulenas LektorKlett 693/1/2014/2015
10. J. niemiecki „Aktion Deutsch 1”

(podręcznik + ćwiczenia)

Gębal P., Biedroń L. WSiP 727/1/2015
11. Religia „Spotkanie ze Słowem” red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska Wyd. Św. Stanisława KR-31-01/10KR-1/12

 

Podręczniki do drugiej klasy gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. J. polski „Myśli i słowa 2” Nowak E., Gaweł J. WSiP 738/2/2016
2. Historia „Śladami przeszłości 2” pod red. St. Roszaka Nowa Era 60/2/2011/z1
3. Matematyka „Matematyka2” pod red. M. Dobrowolskiej GWO 168/2/2015/z1
4. Fizyka „Świat fizyki 2” pod red. B. Sagnowskiej WSiP 11/2/2010/2016
5. Chemia „Ciekawa chemia 2” Gulińska H., Smolińska J. WSiP 40/2/2015/z1
6. Biologia „Bliżej biologii” część 2 Pyłka-Gutowska E., Jastrzebska E. WSiP 74/2/2015/z1
7. Geografia „Planeta Nowa 2” (podręcznik + ćwiczenia) Malarz R.

 

Nowa Era 7/2/2009/2015
8. J. angielski „Live Beat 2” (podręcznik + ćwiczenia) Freebairn I., Bygrave J. i in. Pearson 731/2/2015
9. J. hiszpański „Gente Joven 2” (podręcznik +ćwiczenia) Encina Alonso Arija, Matilde Martinez Salles, Neus Sans Baulenas LektorKlett 693/2/2014/2015
10. J. niemiecki „Aktion Deutsch 2” (podręcznik + ćwiczenia) Gębal P., Biedroń L. WSiP 727/2/2015
11. Religia „Aby nie ustać w drodze” red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska Wyd. Św. Stanisława KR-32-02/13-KR-13/13

 

 

Podręczniki do trzeciej klasy gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawni-ctwo Numer dopuszczenia
1. J. polski „Po polsku. Literatura, język, komunikacja” Malczewska J., Olech J., Adrabińska – Pacuła L. Szkolne PWN 151/3/2011
2. Historia „Śladami przeszłości 3” pod red. St. Roszaka Nowa Era 60/3/2011
3. Wiedza o społeczeństwie „Dziś i jutro ” część 2 Janicka I., Kucia A., Maćkowski T. Nowa Era 77/2/2009
4. Matematyka „Matematyka 3” pod red. M. Dobrowolskiej GWO 168/2011
5. Fizyka „Świat fizyki 3” pod red. B. Sagnowskiej ZamKor 11/3/2010
6. Chemia „Chemia Nowej Ery” część 3 Kulawik J., Litwin M. Nowa Era 49/3/2010
7. Biologia „Puls życia 3” Sągin B., Boczarowski A., Sęktas M. Nowa Era 58/3/2010
8. Geografia „Planeta Nowa 3” Szubert M. Nowa Era 7/3/2010
9. J. angielski Egzamin gimnazjalny- repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony Virginia Evans, Jenny Dooley 365/2011
10. Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie” Słoma J., Zając G. Nowa Era 17/2009
11. Religia „W miłości Boga” red. ks. T. Panuś Wyd. Św. Stanisława AZ-33-02/13-KR-8/15