Organizacja roku szkolnego 2016/2017

 
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 01.09.2016 r. godz.10.00
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016 – 1.01.2017 r.
3. Klasyfikacja śródroczna 12.01.2017 r.
4. Rozpoczęcie zajęć II semestru 16.01.2017 r.
5. Przerwa międzysemestralna 30.01. – 12.02.2017 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 13.04. – 18.04.2017 r.
7. Egzaminy gimnazjalne:

część humanistyczna

część matematyczno– przyrodnicza

część językowa

 

19.04.2017 r.

20.04.2017 r.

21.04.2017 r.

8. Klasyfikacja końcoworoczna 12.06.2017 r.
9. Zakończenie zajęć dydaktycznych 23.06.2017 r.

 

Plan spotkań z rodzicami

  1. 08.09. 2016 r. – zebrania
  2. 29.09. 2016 r. – klasy 3-cie – sprawy organizacji egzaminu gimnazjalnego
  3. 20. 10. 2016 r. – zebrania i dzień otwarty
  4. 01.12. 2016 r. – zebrania i dzień otwarty
  5. 19.01. 2017 r. – wywiadówka śródroczna
  6. 16.03. 2017 r. – zebrania i dzień otwarty
  7. 11.05. 2017 r. – zebrania i dzień otwarty
  8. 13.06. 2017 r. – wywiadówka roczna – informacja o ocenach