O szkole

 

Gimnazjum nr 9 w Krakowie jest szkołą wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13.

Nowoczesny i zmodernizowany budynek szkolny wyposażony jest w przestronne skomputeryzowane sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, pracownię komputerową, bibliotekę, stołówkę, sklepik szkolny, salę gimnastyczną, siłownię i aktualnie remontowane boisko sportowe. Systematycznie prowadzone są prace remontowe wewnątrz szkoły.

 

Zajęcia pozalekcyjne:

Kółko języka angielskiego – prowadzący: Katarzyna Bartnik – Kuczyńska

Kółko przyjaciół biblioteki – prowadzący Beata Czech

Kółko teatralne – prowadzący Barbara Hajto

Kółko plastyczne – prowadzący Małgorzata Hajto

Kółko biblijne – prowadzący ks. Marcin Masłoń

Kółko miłośników języka hiszpańskiego – prowadzący Justyna Mika

Teatr w języku hiszpańskim – prowadzący Justyna Mika

Ponadto wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności , oraz zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów.

 

W naszej szkole doradztwo zawodowe stanowi integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego. Zapewniamy wsparcie związane z planowaniem przyszłości zawodowej. Uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych dotyczących samopoznania, motywacji do podejmowania samodzielnego działania oraz przyszłych wyborów edukacyjno-zawodowych w kontekście aktualnej sytuacji na rynku pracy. W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną uczniowie biorą udział w zajęciach, podczas których, przy pomocy narzędzi testowych, określają swoje zainteresowania zawodowe. Ponadto w celu lepszego poznania swoich predyspozycji, każdy z naszych wychowanków może skorzystać z konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym.