DNI TOLERANCJI, ŻYCZLIWOŚCI I AKCEPTACJI

 

Od 28 listopada do 1 grudnia w naszej szkole obchodziliśmy Dni Tolerancji, Życzliwości i Akceptacji. Z tej okazji uczniowie przygotowywali plakaty o treściach nawiązujących do tolerancji, życzliwości, szacunku i akceptacji, a następnie dekorowali nimi szkołę i swoje klasy.

We wtorek 29 listopada odbył się happening polegający na dzieleniu się dobrym słowem. Na tablicy umieszczonej na holu drugiego piętra uczniowie i nauczyciele zawieszali kartki z wypisanymi na nich słowami życzliwości, tolerancji, akceptacji i szacunku. Natomiast kartki ze słowami nienawiści i nietolerancji znalazły swoje miejsce w specjalnie do tego celu przygotowanym koszu.

Na lekcjach języka polskiego uczniowie oglądali filmy skłaniające do refleksji i dyskusji na temat tolerancji, równości i szacunku dla drugiego człowieka.

W czwartek 01 grudnia, na zakończenie Dni Tolerancji, odbył się apel połączony z zabawą w budowanie domów, w której wzięły udział reprezentacje poszczególnych klas. W apelu wystąpili uczniowie klas 1b, 3a i 3b.

 

 

Organizatorzy:

Samorząd Uczniowski pod opieką pedagoga mgr  Marioli Wolskiej Surmacz

Współpraca:

mgr Małgorzata Hajto

mgr Urszula Rokicka

Zdjęcia można oglądać pod adresem:https://goo.gl/photos/oQd5QXxRW21HGFnm9