COP 24 – szczególne środki bezpieczeństwa

 

Na terenie miasta Krakowa oraz województwa śląskiego, w związku z 24. Sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP 24, wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA. Obowiązuje on od 26 listopada do 15 grudnia.

Czytaj więcej… http://krakow.pl/aktualnosci/225383,29,komunikat,cop_24___szczegolne_srodki_bezpieczenstwa.html