Konkursy

 

Harmonogram konkursów przedmiotowych na nowy rok szkolny zostanie opublikowany niebawem

Lp. Nazwa konkursu Etap
szkolny
Etap
rejonowy
Etap
wojewódzki
1. Małopolski Konkurs Języka Polskiego
2. Małopolski KonkursMatematyczny
3. Małopolski Konkurs z Fizyki
4. Małopolski Konkurs z Historii
5. Małopolski Konkurs Biologiczny
6. Małopolski Konkurs Geograficzny
7. Małopolski Konkurs Chemiczny
8. Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
9. Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego
10. Hiszpania – kraj kontrastów
11. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera
12. Z mądrością proroków przez życie
13. Upadek I RP. Napoleońskie nadzieje…
14. Walka Polaków o niepodległość…
15. Konkurs wiedzy o społeczeństwie